Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

Training

ରାଜସ୍ୱ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Training

Sr. No. Subject Date Details/Download
1 ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ 25/11/2019 Download(2.04 MB)ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ
2 ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ୨୧.୧୦.୧୯ ରୁ ୦୨.୧୧.୧୯ 11/10/2019 Download(104.26 KB)ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ୨୧.୧୦.୧୯ ରୁ ୦୨.୧୧.୧୯
3 ଜିଏଏରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଓଏଏସ-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 30/07/2019 Download(362.17 KB)ଜିଏଏରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଓଏଏସ-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
4 ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍ ର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା - ଆରଓଟିଆଇ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ-ବି ଅଧିକାରୀ 02/07/2019 Download(1.13 MB)ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍ ର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା - ଆରଓଟିଆଇ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ-ବି ଅଧିକାରୀ
5 ଓପିଏସସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଓଏଏସ-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିମ ସୂଚୀ 23/02/2019 Download(211.06 KB)ଓପିଏସସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଓଏଏସ-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିମ ସୂଚୀ
6 କିଛି ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂର ସ୍ଥାନାନ୍ତର 05/01/2019 Download(81.26 KB)କିଛି ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂର ସ୍ଥାନାନ୍ତର
7 ରାଜସ୍ୱ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆରଓଟିଆଇ), ଗୋଥାପାଟନାରେ ୦୭.୦୧.୨୦୧୯ ରେ ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିମ 22/12/2018 Download(509.51 KB)ରାଜସ୍ୱ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆରଓଟିଆଇ), ଗୋଥାପାଟନାରେ ୦୭.୦୧.୨୦୧୯ ରେ ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିମ
8 ଗୋଠପାଟଣା ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆରଓଟିଆଇ) ରେ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ 26/09/2018 Download(458.77 KB)ଗୋଠପାଟଣା ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (ଆରଓଟିଆଇ) ରେ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ
9 ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସଙ୍କ ହାଇ-ଟେକ୍ ସର୍ଭେ ସହିତ ସର୍ଭେ ଏବଂ ସେଟଲେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ 01/09/2018 Download(227.18 KB)ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସଙ୍କ ହାଇ-ଟେକ୍ ସର୍ଭେ ସହିତ ସର୍ଭେ ଏବଂ ସେଟଲେମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ
10 ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀମାନେ 23/07/2018 Download(161.4 KB)ଇନଡକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଅବ୍ୟାହତି  ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀମାନେ
11 ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋପାବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଓଏଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ 07/07/2018 Download(266.94 KB)ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋପାବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଓଏଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ
12 ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) - ପୁନର୍ବିଚାର 03/07/2018 Download(290.57 KB)ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) - ପୁନର୍ବିଚାର
13 ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) - ସମ୍ବନ୍ଧରେ 03/07/2018 Download(290.57 KB)ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ  ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) - ସମ୍ବନ୍ଧରେ
14 ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) ବିଷୟରେ 30/06/2018 Download(427.87 KB)ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) ବିଷୟରେ
15 ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) ବିଷୟରେ 30/06/2018 Download(427.87 KB)ଓଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସଙ୍କର  ଜିଲ୍ଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି) ବିଷୟରେ
16 ଆରଓଟିଆଇ ରେ ଓଏଏସ-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ 28/06/2018 Download(298 KB)ଆରଓଟିଆଇ ରେ ଓଏଏସ-ଏ (ଜେବି) ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
17 ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତି 25/06/2018 Download(181.77 KB)ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତି
18 ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତି 21/06/2018 Download(266.03 KB)ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂରୁ  ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତି
19 ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋପାବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ 19/06/2018 Download(269.56 KB)ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋପାବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ
20 ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର (ଆରଆଇ, ଏଆରଆଇ ଏବଂ ଅମିନ) ର ସୃଷ୍ଟି 13/06/2018 Download(638.15 KB)ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର (ଆରଆଇ, ଏଆରଆଇ ଏବଂ ଅମିନ) ର ସୃଷ୍ଟି