Skip to main content

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

ରାଜସ୍ୱ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

News
Sr. No. Title Details/Download Publish Date
1 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆର ଏବଂ ଆର ଯୋଜନାର ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନର ବିକାଶ) | Download(1016.19 KB) 02-05-2020
2 ତହସିଲ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏସଓପି ଗୁଡିକ | Download(2.55 MB) 01-31-2020
3 ରାଜସ୍ୱ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗରେ 'ମୋ ସରକାର'ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ- ଓଆରଟିପିଏସ ସମୟସୀମା ବାହାରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ | Download(459.29 KB) 01-25-2020